top of page

“Priežiūra ir pagalba senjorams į namus"  organizacijos stiprinimas

Projektas: Nevyriausybinių organizacijų 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursas

Projekto nr.: NVOK00212

Finansavimo šaltinis: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2023-04-01 iki 2023-12-31

Finansuojama suma: 17824,41 Eur.

picutre_edited.png

Valstybės lėšų naudojimo sutartis 35-NVOK06212/2023 bei susitarimas 79-NVOK06212/2023

Projekto tikslas - stiprinti organizacijos institucinius gebėjimus, didinti darbo efektyvumą ir kokybę, įgyvendinti tvarumo strategija – sukurti tvaresnio verslo strategiją.

Projekto metu bus siekiama efektyvesnės ir tvaresnės veiklos. Technologinės inovacijos įgalintų nuotolinę globą derinti su įprastais vizitais. o tai leistų optimaliau ir efektyviau paskirstyti darbo krūvį, lengvintų veiklos planavimą ir administravimą, didintų personalo ir paslaugos gavėjų pasitenkinimą.

 

Tuo pačiu galima būtų  užtikrinti pastovią stebėseną, jei to reikalauja sveikatos būklė.

Nuotolinė socialinė globa namuose - tai gamtą tausojantis sprendimas, mažinant kuro sąnaudas, saugant planetos išteklius.

Projekto metu bus siekiama, kad soc.paslaugas teikiantys darbuotojai įgytų aukštesnę kompetenciją. Tuo tikslu bus organizuojami darbuotojų mokymai aktualiomis temomis. 

 

Savo veikloje matome, kad globotiniams dažnai neužtenka tik tinkamai atliktos paslaugos. Siekiant mažinti globojamų asmenų vienišumą jaučiame poreikį organizacijoje.

Projekto poveikis - klientai patenkinti teikiama  paslauga “Egloba”  ir ją vertina labai teigiamai, jaučiasi einantys kartu inovacijos raidos keliu.  

Nuotolinė sistema „Egloba“ padeda įveikti technologijų baimę, kadangi sukurta kartu su senjorais, kurie ir toliau dalyvauje šios sistemos tobulinime, o tiesiogiai kelia jų savivertę, motyvaciją veikti, didina žingeidumą. 

 

Ypač leido išskirti paslaugas, kurioms nereikia fizinio kontakto - socialinis interaktyvumas dėka programinės įrangos „Egloba“:

  • bendravimas ir psichologinė parama; 

  • skubių klausimų sprendimas;

  • konsultacijos su socialiniu darbuotoju; 

  • socialinių įgūdžių atstatymas, palaikymas; 

  • vaistų vartojimo ir mitybos kontrolė; 

  • automatiniai priminimai.

esfa.jpg
lr.png
bottom of page